Bildbank

Så använder du bildbanken

Fotografierna i den här bildbanken är tagna på uppdrag av Gillette Venus för att bidra till en bättre representation av olika hudtyper i media. Bilderna är fria att använda redaktionellt syfte (digitalt och/eller i print) och vi ber dig använda dem med respekt och i positiva sammanhang.

Bilderna får ej under några omständigheter användas i marknadsföring, kommersiell kommunikation inklusive pr, köpt media eller tryckas på produkter. Nyttjande i strid med dessa villkor medför ersättnings- och skadeståndsansvar enligt Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Fotograf: Amanda Ekström. Instagram: @tuggmotstand